• Hexagonal Wire Netting
  • about-us3
  • Black Annealed Wire

chào mừng đến với công ty của chúng tôi

Chúng tôi luôn hướng tới “đức tin tốt cho điều này, chất lượng sống còn, danh tiếng là trên hết, đôi bên cùng có lợi” cho nguyên lý.
1. Bây giờ khu vực nhà máy của chúng tôi đã đạt 30000㎡.
2. Môi trường địa lý ưu việt: Cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc
3. Bây giờ SHENGSONG đã trở thành một doanh nghiệp hiện đại với 10 kỹ sư cao cấp, hơn 300 nhân viên kỹ thuật và hơn 100 bộ thiết bị sản xuất và kiểm tra.
4. Chúng tôi đã chấp nhận tất cả các thử nghiệm, điều này nhấn mạnh cam kết của chúng tôi về việc kiểm soát chất lượng trong quá trình bán và sản xuất của chúng tôi.
5. Trở nên trung thực, khách hàng của chúng tôi ngày càng tăng, nhiều người trong số họ là khách hàng cũ được giới thiệu.